Quy định về Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại

Ngày hỏi:20/07/2021

Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại được quy định ra sao? Văn bản nào quy định.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại được quy định tại Điều 19 Thông tư 05/2020/TT-BTP, cụ thể như sau:

- Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại (sau đây gọi là Hội đồng kiểm tra) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập.

- Thành phần Hội đồng kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định, trong đó có đại diện Cục Bổ trợ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Học viện Tư pháp và Thừa phát lại có uy tín, kinh nghiệm.

- Hội đồng kiểm tra được sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Thông tư này.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.