Quy định về nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại

Ngày hỏi:20/07/2021

Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại được quy định ra sao? Văn bản nào quy định về vấn đề này?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại được quy định tại Điều 17 Thông tư 05/2020/TT-BTP, cụ thể như sau:

- Nội dung kiểm tra bao gồm:

+ Pháp luật về Thừa phát lại, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại;

+ Kỹ năng hành nghề Thừa phát lại.

- Hình thức kiểm tra là kiểm tra viết, gồm 02 bài kiểm tra.

Bài kiểm tra thứ nhất về pháp luật về Thừa phát lại và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.

Bài kiểm tra thứ hai về kỹ năng hành nghề Thừa phát lại.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.