Việc xử lý vi phạm đối với việc tập sự hành nghề Thừa phát lại được quy định ra sao?

Ngày hỏi:20/07/2021

Liên quan đến quy định về việc tập sự hành nghề Thừa phát lại. Cho hỏi: Xử lý vi phạm đối với việc tập sự hành nghề Thừa phát lại được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Xử lý vi phạm đối với việc tập sự hành nghề Thừa phát lại được quy định tại Điều 16 Thông tư 05/2020/TT-BTP, cụ thể như sau:

- Người tập sự vi phạm quy định của Thông tư này, đã được Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm mà vẫn tiếp tục vi phạm thì Văn phòng Thừa phát lại đề nghị Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự ra quyết định chấm dứt tập sự hành nghề Thừa phát lại.

- Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại vi phạm quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử lý theo quy định tại Điều 69 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.