Được tạm ngừng tập sự hành nghề Thừa phát lại trong những trường hợp nào?

Ngày hỏi:19/07/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi thông tin về những trường hợp được tạm ngừng tập sự hành nghề Thừa phát lại? Mong sớm nhận hỏi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Những trường hợp được tạm ngừng tập sự hành nghề Thừa phát lại được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 05/2020/TT-BTP, cụ thể:

- Tự chấm dứt tập sự;

- Được tuyển dụng là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

- Không còn thường trú tại Việt Nam;

- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

- Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tạm ngừng tập sự quá số lần quy định hoặc đã hết thời hạn tạm ngừng tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không tiếp tục tập sự;

- Bị chấm dứt tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Thông tư này;

- Thuộc trường hợp không được đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại quy định tại khoản 6 Điều 8 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP mà vẫn tập sự.

Thời gian tập sự trước khi chấm dứt tập sự không được tính vào tổng thời gian tập sự.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.