Sinh viên có thai vào HK1 năm nhất thì có được nghỉ học tạm thời hay không?

Ngày hỏi:16/07/2021

Trường hợp sinh viên đại học khi đang học hk1 năm thứ nhất thì phát hiện mình có thai có thể xin nghỉ học tạm thời được không? Hay phải học xong hk1 rồi mới được xin nghỉ ạ? Nghe nói phải học xong ít nhất 1 kỳ, không rõ trong trường hợp có thai thì thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT có quy định:

1. Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

a) Được điều động vào lực lượng vũ trang;

b) Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế;

c) Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;

d) Vì lý do cá nhân khác nhưng đã phải học tối thiểu 01 học kỳ ở cơ sở đào tạo và không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật.

...

Như vậy, đối với trường hợp sinh viên mang thai thì có thể xin nghỉ học tạm thời bất ký lúc nào, không cần phải học xong ít nhất một kỳ như đối với trường hợp xin nghỉ vì lý do cá nhân. Cho nên, trường hợp sinh viên đang học hk1 của năm nhất mà phát hiện mình có thai thì có thể xin nghỉ ngay nếu muốn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.