Người hành nghề thừa phát lại trên 05 năm thì có được miễn đào tạo nghề công chứng hay không?

Ngày hỏi:16/07/2021

Trước đây tôi có hành nghề Thừa phát lại 6 năm, nay đang đào tạo để trở thành Công chứng viên. Nên muốn nỏi là người hành nghề thừa phát lại trên 05 năm có được miễn đào tạo nghề công chứng hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Luật Công chứng 2014 quy định như sau:

1. Những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:

a) Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

b) Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

c) Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

d) Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

Như vậy, trong các trường hợp miễn đào tạo nghề công chứng thì không có trường hợp người hành nghề thừa phát lại trên 05 năm được miễn. Do đó, bạn cần phải đảm bảo các điều kiện trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.