Công chức địa chính xã có được thành lập doanh nghiệp tư nhân hay không?

Ngày hỏi:15/07/2021

Xin hỏi theo quy định hiện hành thì công chức địa chính xã có được thành lập doanh nghiệp tư nhân hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Như vậy, đối tượng là công chức (công chức địa chính xã) thì sẽ không được thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.