Nghỉ học khi kết thúc năm học nay học lại thì có được lên lớp hay phải học lại?

Ngày hỏi:15/07/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trường hợp em đã học xong lớp 10 năm học 2019-2020 và đủ điều kiện lên lớp 11. Nhưng năm học 2020-2021 em nghỉ học từ học kỳ hè luôn. Nay em muốn học lại thì em sẽ học tiếp lớp 11 hay lớp 10?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 15 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT có quy định về điều kiện để được lên lớp như sau:

- Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp:

+ Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên;

+ Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

- Học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp:

+ Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);

+ Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu;

+ Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học, môn đánh giá bằng điểm có điểm trung bình dưới 5,0 hay môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại CĐ, để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình.

+ Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại yếu về hạnh kiểm.

=> Từ những quy định nêu trên theo quan điểm của tôi thì bạn sẽ được tiếp tục học tiếp lớp 11, bởi khi nghỉ học bạn đã hoàn thành chương trình học lớp 10 và đủ điều kiện để lên lớp. Để biết cụ thể hơn, mình nên liên hệ với nhà trường mà bạn có mong muốn học để được xác định học tiếp lớp 11 hay học lại lớp 10 bạn nhé.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.