HTX thì có thể làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại không?

Ngày hỏi:13/07/2021

Xin hỏi đơn vị Hợp tác xã thì có thể làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 21 Luật Nhà ở 2014 và Điểm a Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 quy định về điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại như sau:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Có vốn ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

3. Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối với Hợp tác xã nếu muốn làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại thì cần đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Đầu tư dự án "