Tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bao gồm các khoản nào?

Ngày hỏi:05/07/2021

Trong chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Xin được hỏi, tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bao gồm những khoản nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 46/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

“Tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước” bao gồm:

- Các khoản cho vay theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước;

- Dư nợ cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước đối với các hợp đồng đã ký trước thời điểm Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước có hiệu lực thi hành (sau đây gọi tắt là Nghị định 32/2017/NĐ-CP);

- Các khoản cho vay theo chương trình, dự án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất và/hoặc phí quản lý;

- Các khoản nợ vay Ngân hàng Phát triển nhận lại từ tổ chức tiền thân.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.