Kỳ kế toán năm thì được tính từ ngày nào?

Ngày hỏi:02/07/2021

Liên quan đến quy định pháp luật về kế toán. Xin hỏi kỳ kế toán năm được tính từ ngày nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật kế toán 2015 quy định như sau:

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế;

Trên đây là những nội dung về cách tính ngày đối với kỳ kế toán theo năm là 12 tháng theo quy định pháp luật về kế toán.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.