Thời gian công tác thực tế để được cấp Chứng chỉ định giá đất là mấy năm?

Ngày hỏi:25/06/2021

Cho hỏi thời gian công tác thực tế để được cấp Chứng chỉ định giá đất là bao lâu? Tính từ thời điểm nào? Nhờ tư vấn. Cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Nghị định 136/2018/NĐ-CP có quy định, cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ các điều kiện sau:

...

Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành quy định tại điểm a Khoản này tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất.

Theo như quy định này thì để được cấp Chứng chỉ định giá đất cá nhân phải có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.