Việc mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:18/06/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội được quy định như thế nào? Mong nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội được quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Trường hợp sử dụng nguồn vốn đầu tư công để mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội thì thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư công;

- Nội dung dự án mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội bao gồm vị trí, địa điểm, loại nhà, số lượng nhà ở, diện tích sử dụng của mỗi loại nhà ở, giá mua bán nhà ở, các chi phí có liên quan, nguồn vốn mua nhà ở, phương thức thanh toán tiền mua nhà ở, cơ quan ký hợp đồng mua bán nhà ở, cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà ở sau khi mua, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong thực hiện dự án.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.