Nhiệm kỳ bí thư đoàn là bao nhiêu năm?

Ngày hỏi:16/06/2021

Tôi muốn hỏi, đối với bí thư đoàn xã 01 nhiệm kỳ thì được giữ chức vụ bao nhiêu năm?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mục III Phần thứ tư Hướng dẫn 22HD/TWĐTN năm 2013 quy định về ban cán sự đoàn như sau:

- Các tổ chức Đoàn trong cùng một ngành hoặc khác ngành hoạt động trên cùng một địa bàn, một lĩnh vực có nhu cầu phối hợp hoạt động và được sự thống nhất lãnh đạo của cấp ủy đảng (nếu có) ở các đơn vị đó thì có thể thành lập ban cán sự đoàn.

- Ban cán sự đoàn là một cấp bộ đoàn không hoàn chỉnh do đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định thành lập. Nếu ở tỉnh, thành phố thì trực thuộc tỉnh, thành đoàn, ở nước ngoài thì trực thuộc Trung ương Đoàn.

- Ban cán sự đoàn gồm các chức danh bí thư, phó bí thư và các ủy viên ban cán sự. Ban cán sự đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Nhiệm kỳ của ban cán sự đoàn là 5 năm.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì nhiệm kỳ chức danh bí thư đoàn là 05 năm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.