Khái niệm về hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình

Ngày hỏi:16/06/2021

Theo quy định thì hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình được định nghĩa như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP, có quy định:

Hợp đồng thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị (tiếng Anh là Engineering - Procurement viết tắt là EP) là hợp đồng để thực hiện việc thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị để lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ; hợp đồng tổng thầu thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị là hợp đồng thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị cho tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin