Không phải đang đóng BHXH thì có được trợ cấp mai táng hay không?

Ngày hỏi:11/06/2021

Cho hỏi trường hợp một người có tham gia bảo hiểm xã hội trong 2 năm 2018, 2019. Năm 2020 họ không tham gia BHXH nữa cho đến nay, họ mất do tai nạn giao thông thì nay gia đình có được trợ cấp mai táng hay không? Trước đó người này đã đóng được 2 năm bảo hiểm xã hội.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Điểm a Khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

...

Như vậy, theo quy định này thì không bắt buộc phải đang tham gia bảo hiểm xã hội thì mới nhận trợ cấp mai táng. Miễn sao khi chết người đó đã đóng đủ 12 tháng bảo hiểm xã hội thì người lo mai táng sẽ được nhận trợ cấp mai táng. Cho nên, trường hợp bạn hỏi thì người này khi mất đã đóng 2 năm bảo hiểm xã hội (24 tháng) thì đã đủ điều kiện để người thân (người lo mai táng) nhận trợ cấp mai táng theo quy định.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin