Luật sư vắng mặt tại phiên tòa giám đốc thẩm thì sẽ bị hoãn?

Ngày hỏi:11/06/2021

Xin hỏi, tại phiêm giám đốc thẩm vụ án dân sự, luật sư với vai trò là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Trong trường hợp, luật sư vắng mặt thì sẽ hoãn phiên tòa đúng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 338 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định như sau:

Trường hợp xét thấy cần thiết, Tòa án triệu tập đương sự hoặc người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác có liên quan đến việc kháng nghị tham gia phiên tòa giám đốc thẩm; nếu họ vắng mặt tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử giám đốc thẩm vẫn tiến hành phiên tòa.

Như vậy, đối với người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự như luật sư mà vắng mặt tại phiên giám đốc thẩm này thì không hoãn mà vẫn thực hiện và tiến hành phiên tòa.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.