Tiêu chuẩn thẩm định viên về giá phải có thời gian công tác thực tế từ 2 năm trở lên?

Ngày hỏi:10/06/2021

Tiêu chuẩn thẩm định viên về giá thì phải có thời gian công tác thực tế từ 2 năm (24 tháng) trở lên có đúng không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều 34 Luật Giá 2012 có quy định tiêu chuẩn thẩm định viên về giá như sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự.

2. Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan.

3. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá.

4. Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Có chứng chỉ đã qua đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá do cơ quan có thẩm quyền cấp.

6. Có Thẻ thẩm định viên về giá theo quy định của Bộ Tài chính.

Theo đó, thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo của thẩm định viên về giá phải từ 36 tháng trở lên và được tính từ sau khi có bằng tốt nghiệp đại học. Vấn đề bạn đề cập là không đúng quy định nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.