Thời gian công tác thực tế của thẩm định viên về giá thì được tính từ thời điểm nào?

Ngày hỏi:10/06/2021

Theo như quy định tiêu chuẩn thẩm định viên về giá thì thời gian công tác thực tế của thẩm định viên về giá thì được tính từ thời điểm nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều 34 Luật Giá 2012 có quy định tiêu chuẩn thẩm định viên về giá như sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự.

2. Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan.

3. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá.

4. Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Có chứng chỉ đã qua đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá do cơ quan có thẩm quyền cấp.

6. Có Thẻ thẩm định viên về giá theo quy định của Bộ Tài chính.

Theo đó, một trong những tiêu chuẩn của thẩm định viên về giá là có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành quy định. Như vậy, thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành của thẩm định viên về giá tính từ sau khi có bằng tốt nghiệp đại học.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.