Giấy tờ, tài liệu xác nhận việc chăm sóc, nuôi dưỡng để đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội gồm có gì?

Ngày hỏi:11/06/2021

Theo quy định mới nhất thì giấy tờ, tài liệu xác nhận việc chăm sóc, nuôi dưỡng để đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội gồm có gì? Nhờ tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Thông tư 55/2021/TT-BCA (Có hiệu lực từ 01/7/2021) thì giấy tờ, tài liệu xác nhận việc chăm sóc, nuôi dưỡng để đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội gồm một trong các giấy tờ sau:

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội; Quyết định hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc giấy tờ, tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.