Giáo viên chưa nghỉ phép năm thì có được nhận tiền vào cuối năm hay không?

Ngày hỏi:09/06/2021

Em là viên chức, dạy cấp 2 chưa nghỉ phép năm thì có được nhận tiền vào cuối năm hay không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 13 Luật viên chức 2010 quy định về quyền của viên chức về nghỉ ngơi như sau:

1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

2. Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

...

Như vậy, trường hợp chị là viên chức nếu không dùng hết ngày phép năm thì sẽ được thanh toán một khoản tiền cho những không nghỉ.


Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.