Việc thông báo về kết quả đăng ký thường trú được thực hiện dưới hình thức nào từ 01/7/2021?

Ngày hỏi:09/06/2021

Không rõ việc thông báo về kết quả đăng ký thường trú được thực hiện bằng hình thức nào từ ngày 01/7/2021? Nhờ hướng dẫn, mình cảm ơn nhé!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Thông tư 55/2021/TT-BCA (Có hiệu lực từ 01/7/2021) thì việc thông báo về kết quả đăng ký thường trú được thực hiện dưới hình thức:

Văn bản, tin nhắn điện tử đến hộp thư điện tử hoặc điện thoại, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, ứng dụng trên thiết bị điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.