Nghỉ ốm đau 12 ngày đi làm 2 ngày thì có đóng BHXH không?

Ngày hỏi:07/06/2021

Trường hợp, trong một tháng người lao động nghỉ ốm đau 12 ngày đi làm 4 ngày, những ngày còn lại nghỉ không lương thì có đóng BHXH của tháng đó không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Tại Khoản 5 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu các loại bảo hiểm cấp sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm 2017, có quy định:

5. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

=> Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày công trong tháng trở lên sẽ không đóng bhxh cho tháng đó. Còn nếu người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau dưới 14 ngày công trong một tháng thì tháng đó người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải đóng bhxh của tháng đó theo định mức quy định.

Bên cạnh đó, tại Khoản 3 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì:

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên mới không đóng bhxh cho tháng đó.

Trân trong

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin