Đòi bồi thường danh dự 1000 tỷ đồng có đúng luật không?

Ngày hỏi:08/06/2021

Mấy hôm nay có thông tin bà Giàu khởi kiện bà Phương Hằng đòi 1000 tỷ bồi thường vì đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Vậy đòi bồi thường số tiền đó có cơ sở không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về mức bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm như sau:

- Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

+ Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

+ Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

+ Thiệt hại khác do luật quy định.

- Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Theo quy định nêu trên, mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Trường hợp không thỏa thuận được thì mức bồi thường tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Mà theo Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng.

Do đó, nếu các bên không thỏa thuận được thì mức bồi thường không quá 14.900.000 đồng.

=> Như vậy, trường hợp này 2 bên không thỏa thuận được về mức bồi thường thì việc đòi bồi thường danh dự nhân phẩm 1000 tỷ đồng là không có cơ sở.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin