Khi tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thì tiền tạm ứng án phí trước đó có trả lại cho đương sự hay không?

Ngày hỏi:04/06/2021

Khi tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thì tiền tạm ứng án phí trước đó có trả lại cho đương sự không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 215 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự như sau:

- ...

Tiền tạm ứng án phí, lệ phí mà đương sự đã nộp được gửi tại kho bạc nhà nước và được xử lý khi Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự.

Như vây, có thể thấy số tiền tạm ứng đó chưa được trả lại mà sẽ được gửi tại kho bạc nhà nước và sẽ xử lý khi Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin