Di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản thì có được dùng vào việc thờ cúng không?

Ngày hỏi:04/06/2021

Theo quy định hiện hành, nếu tất cả di sản của người chết để lại không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản thì có được dùng vào việc thờ cúng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 645 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Như vậy, đối với trường hợp tất cả di sản của người chết để lại không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản thì không được dùng vào việc thờ cúng theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin