Sổ bảo hiểm xã hội do công ty hay người lao động giữ, bảo quản?

Ngày hỏi:03/06/2021

Cho mình hỏi sổ bảo hiểm xã hội do công ty hay người lao động giữ và bảo quản? Căn cứ pháp lý.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về quyền của người lao động gồm có:

Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.

Và theo Khoản 3 Đều 19 Luật này thì người lao động có trách nhiệm:

Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội.

=> Căn cứ quy định nêu trên thì người lao động là người có trách nhiệm giữ và bảo quản sổ BHXH.

Trân trọng!

 

 

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin