Tiền KPI có phải tình để đóng BHXH bắt buộc hay không?

Ngày hỏi:03/06/2021

Cho em hỏi vấn đề sau: Công ty em gần đây có đặt ra KPI hàng tháng, nếu tháng nào đạt được KPI như kế hoạch thì em sẽ được nhận thêm tiền KPI, vậy tiền KPI đó em có phải tính để đóng BHXH bắt buộc không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Mà Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH đã bị thay thế bởi Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Điểm c Khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định về các khoản bổ sung khác như sau:

Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau:

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương;

- Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

.....

Theo đó, các khoản bổ sung khác để tính đóng BHXH bắt buộc là những khoản cụ thể được ghi trong HĐLĐ, trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Có thể thấy khoản tiền này có tính cụ thể, ổn định và được chi trả trong mỗi kỳ trả lương. 

Trong khi đó, tiền KPI được trả theo hiệu suất công việc, tháng nào đạt KPI thì tháng đó được nhận tiền KPI. Số tiền này không có tình chất ổn định và không phải tháng nào NLĐ cũng được nhận.

=> Như vậy, từ những căn cứ nêu trên thì tiền KPI sẽ không được tính đóng BHXH bắt buộc.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin