Hòa giải viên lao động có bắt buộc phải tốt nghiệp đại học?

Ngày hỏi:02/06/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hòa giải viên lao động có bắt buộc phải tốt nghiệp đại học không? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 91 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, có quy định:

Điều 92. Tiêu chuẩn hòa giải viên lao động

1. Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt.

2. Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động.

3. Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì hòa giải viên lao động không những yêu cầu về trình độ tốt nghiệp đại học mà còn phải có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin