Công ty phải thông báo trước cho NLĐ bao nhiêu ngày khi hết hạn hợp đồng?

Ngày hỏi:02/06/2021

Em hết tháng 7 sẽ hết hạn hợp đồng đã ký với công ty, vậy công ty sẽ phải thông báo trước về vấn đề này cho em bao nhiêu ngày vậy ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 45 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thông báo chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34 của Bộ luật này.

Mà trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động khi hết hạn hợp đồng lại thuộc Khoản 1 Điều 34 Bộ luật này.

=> Như vậy, trường hợp chấm dứt hợp đồng do hết hạn hợp đồng lao động, công ty có trách nhiệm phải thông báo bằng văn bản cho người lao động.

Tuy nhiên, luật không quy định cụ thể thời gian thông báo về việc chấm dứt HĐLĐ là khi nào, vì vậy mà phụ thuộc vào quy chế riêng của công ty mà công ty thực hiện việc thông báo này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.