Thỏa ước lao động tập thể hết hiệu lực có được gia hạn?

Ngày hỏi:31/05/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật thì thỏa ước lao động tập thể hết hiệu lực có được gia hạn không? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 83 Bộ luật lao động 2019 có quy định:

Trong thời hạn 90 ngày trước ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, các bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể hoặc ký kết thỏa ước lao động tập thể mới. Trường hợp các bên thỏa thuận kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể thì phải lấy ý kiến theo quy định tại Điều 76 của Bộ luật này.

Khi thỏa ước lao động tập thể hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục thương lượng thì thỏa ước lao động tập thể cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì thỏa ước lao động tập thể hết hiệu lực vẫn được gia hạn. Nhưng các bên phải thực hiện việc thương lượng trong thời hạn 90 ngày trước khi thỏa ước lao động tập thể hết hạn.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.