Thỏa ước lao động tập thể đã có hiệu lực có được thay đổi?

Ngày hỏi:31/05/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thỏa ước lao động tập thể đã có hiệu lực có được thay đổi không? Văn bản nào quy định? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 82 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể như sau:

- Thỏa ước lao động tập thể chỉ được sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận tự nguyện của các bên, thông qua thương lượng tập thể.

Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể được thực hiện như việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

- Trường hợp quy định của pháp luật thay đổi dẫn đến thỏa ước lao động tập thể không còn phù hợp với quy định của pháp luật thì các bên phải tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với quy định của pháp luật. Trong thời gian tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể thì quyền lợi của người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì dù thỏa ước lao động đã có hiệu lực nhưng các bên tự nguyện thỏa thuận sửa đổi, bổ sung thì thỏa ước lao động tập thể vẫn được sửa đổi, bổ sung theo quy định trên.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.