Đã nộp tờ khai hải quan thì bao lâu nhận được thông báo kết quả phân luồng?

Ngày hỏi:26/08/2020

Bên mình đã nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. Vậy bao lâu thì bên mình nhận được thông báo kết quả phân luồng?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 8 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về thời điểm thông báo kết quả phân luồng như sau:

Tờ khai hải quan được cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng ngay sau khi Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký thông tin trên tờ khai hải quan.

Căn cứ vào thông tin cập nhật đến thời điểm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đến cửa khẩu, trường hợp thông tin về cơ sở phân luồng có thay đổi so với thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì Hệ thống tự động xử lý và thông báo việc thay đổi kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan.

Như vậy, căn cứ quy định trên sau khi hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký thông tin trên tờ khai hải quan thì cơ quan hải quan sẽ thông báo kết quả phân luồng. Hiện không có quy định cụ thể là mất bao nhiêu thời gian sẽ nhận được kết quả. Tuy nhiên sẽ phụ thuộc vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Hải quan "