Đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu tại nơi sản xuất có được hay không?

Ngày hỏi:26/05/2021

Công ty em trụ sở ở Hồ Chí Minh nhưng lại có xưởng sản xuất ở Bình Dương. Vậy khi hàng hóa bên em đi xuất khẩu thì phải đăng ký tờ khai hải quan ở đâu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về địa điểm đăng ký tờ khai hải quan như sau:

- Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng;

- Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến;

- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình một số loại hình cụ thể thì địa điểm đăng ký tờ khai thực hiện theo từng loại hình tương ứng quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

Căn cứ quy định trên, đối với hàng hóa xuất khẩu có thể đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục hải quan nơi công ty chị đặt trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất, hoặc là Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu. Do đó, đơn vị có thể lựa chọn một trong những địa điểm trên (không xét các loại hàng hóa xuất khẩu theo loại hình cụ thể).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Hải quan "