Hợp đồng đại lý xổ số có phương thức, thủ tục trả vé xổ số bán không hết không?

Ngày hỏi:21/05/2021

Hợp đồng đại lý xổ số có phương thức, thủ tục trả vé xổ số bán không hết không? Nghe nói đây là nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 17 Thông tư 75/2013/TT-BTC thì hợp đồng đại lý xổ số do công ty xổ số kiến thiết xây dựng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên, địa chỉ, đại diện của các bên ký kết hợp đồng đại lý xổ số;

b) Loại vé xổ số nhận bán;

c) Phương thức phân phối vé xổ số được phép;

d) Phương thức, thủ tục giao nhận vé và trả vé xổ số bán không hết;

đ) Số lượng vé xổ số nhận bán. Trường hợp số lượng vé xổ số nhận bán được điều chỉnh trong từng thời kỳ thì nội dung số lượng vé xổ số nhận bán được quy định tại phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng là nội dung không thể tách rời của hợp đồng đại lý xổ số;

e) Tỷ lệ hoa hồng đại lý; tỷ lệ phí thanh toán vé xổ số trúng thưởng được hưởng (nếu có);
Theo đó phương thức, thủ tục giao nhận vé và trả vé xổ số bán không hết là nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng đại lý.
Trân trọng!
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.