Rút một phần kháng cáo VAHC, tòa cấp phúc thẩm có ra quyết định đình chỉ xét xử hay không?

Ngày hỏi:13/05/2021

Dạ, nếu trường hợp trong vụ án hành chính khi người kháng cáo rút 01 phần kháng cáo thì tòa cấp phúc thẩm có ra quyết định đình chỉ xét xử hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 229 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định về nội dung trên như sau:

1. Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án trong các trường hợp sau đây:

a) Trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 143 của Luật này;

b) Trường hợp trả lại đơn kháng cáo theo quy định của Luật này mà Tòa án cấp phúc thẩm đã thụ lý hồ sơ vụ án;

c) Người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo hoặc Viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị;

Như vậy, trường hợp người kháng cáo rút một phần kháng cáo thì không bị đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.