Miễn chấp hành thời gian còn lại người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi mà đang cai nghiện ma túy bắt buộc

Ngày hỏi:06/05/2021

Theo luật mới quy định ra sao về việc miễn chấp hành thời gian còn lại người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi mà đang cai nghiện ma túy bắt buộc?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 39 Luật Phòng, chống ma túy 2021 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về nội dung trên như sau:

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi đang cai nghiện ma túy bắt buộc mà bị phát hiện thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc và bị Tòa án xử phạt tù nhưng không được hưởng án treo thì được miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin