Nội dung quản lý trật tự xây dựng đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm những gì?

Ngày hỏi:04/05/2021

Hiện nay, nội dung quản lý trật tự xây dựng đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm những gì? Nhờ hướng dẫn, tôi cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 56 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng, nội dung quản lý trật tự xây dựng gồm:

- Kiểm tra sự đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, sự tuân thủ của việc xây dựng với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành hoặc quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt và quy định của pháp luật có liên quan;

- Kiểm tra sự phù hợp của việc xây dựng với các nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế đã được thẩm định đối với trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.