Nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy lấy từ nguồn nào?

Ngày hỏi:28/04/2021

Nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy lấy từ nguồn nào? Nhờ tư vấn theo quy định mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều 4 Luật Phòng, chống ma túy 2021 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy như sau:

1. Ngân sách nhà nước.

2. Nguồn tài trợ, viện trợ, đầu tư, tặng cho của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

3. Chi trả của gia đình, người nghiện ma túy.

4. Các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.