Hồ sơ hưởng chế độ khám thai do NLĐ nộp hay công ty nộp?

Ngày hỏi:27/04/2021

Dạ cho em hỏi, hồ sơ nhận tiền khi đi khám thai là do em nộp lên cơ quan BHXH hay là công ty nộp giúp em vậy ạ?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trong đó:

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

...

Như vậy, khi trở lại làm việc trong thời hạn 45 ngày chị phải nộp hồ sơ cho công ty. Và trong thời hạn 10 ngày khi nhận đủ hồ sơ từ chị thì công ty sẽ có trách nhiệm nộp hồ sơ lên cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin