Công ty có được chốt sổ khi chưa đóng đủ tháng BHXH cho NLĐ không?

Ngày hỏi:16/04/2021

Mình có trường hợp NLĐ nghỉ việc ngày 21/03/2021 nhưng hiện tại công ty chưa thanh toán tiền BHXH T03/2021. Vậy có bắt buộc mình phải thanh toán hết BHXH của 03/2021 thì cơ quan BHXH mới chốt sổ cho bạn ấy hay sao?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 có quy định về ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN trong sổ BHXH, trong đó:

...

1.2. Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Và tại Khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trường hợp này doanh nghiệp chị vẫn có thể chốt sổ BHXH cho NLĐ đến thời điểm đã đóng. Sau khi thu hồi số tiền đơn vị còn nợ thì sẽ được xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Tuy nhiên, để thuận tiện nhất thì doanh nghiệp nên thanh toán số tiền chưa đóng BHXH cho NLĐ rồi tiến hành chốt sổ BHXH.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin