Đặt hàng đào tạo giáo viên theo những hình thức nào?

Ngày hỏi:10/04/2021

Đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên với cơ sở đào tạo giáo viên theo hình thức nào vậy ạ? Xin hỗ trợ theo Nghị định 116.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về căn cứ vào chỉ tiêu được thông báo của các cơ sở đào tạo giáo viên và nhu cầu đào tạo giáo viên của địa phương, cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu có nhu cầu quyết định thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên với cơ sở đào tạo giáo viên theo một trong các hình thức sau:

- Thực hiện giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên cho cơ sở đào tạo giáo viên trực thuộc;

- Đặt hàng đào tạo giáo viên cho cơ sở đào tạo giáo viên;

- Đấu thầu lựa chọn cơ sở đào tạo giáo viên cung cấp dịch vụ đào tạo giáo viên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.