Kiểm tra kết quả tập sự nghề công chứng không đạt bao nhiêu lần thì phải tập sự lại?

Ngày hỏi:07/04/2021

Cho em hỏi em nộp báo cáo tập sự hành nghề công chứng rồi, em đăng ký kiểm tra kết quả tập sự luôn. Vậy nếu không đạt em có phải tập sự lại luôn không ạ? Hay mấy lần không đạt mới tập sự lại ạ? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 16 Thông tư 04/2015/TT-BTP có quy định về vấn đề này như sau:

Những người sau đây được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng:

- Người đã hoàn thành thời gian tập sự và các nghĩa vụ của Người tập sự theo quy định của Luật công chứng và Thông tư này;

- Người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước.

Người không đạt yêu cầu trong ba kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước thì không được đăng ký tham dự kiểm tra và phải tập sự lại.

=> Theo quy định này, trường hợp bạn không đạt yêu cầu trong 03 kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng thì sẽ phải tập sự lại. Do đó bạn mới kiểm tra kết quả tập sự lần thứ nhất mà không đạt thì chưa phải tập sự lại.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.