Đã từng bị kỷ luật vì sinh con thứ 3 có được làm bí thư đoàn xã không?

Ngày hỏi:05/04/2021

Dạ cho em hỏi 1 người đã từng bị kỷ luật khiển trách vì sinh con thứ 3 thì có được làm bí thư đoàn xã không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều 11 Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 289-QĐ/TW năm 2010 quy định tiêu chuẩn cán bộ đoàn cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) như sau:

1- Trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trình độ lý 1uận chính trị sơ cấp.

2- Giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hoá nói chung từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

Như vậy, trường hợp đã từng bị kỷ luật khiển trách vì sinh con thứ 3 thì vẫn có thể trở thành bí thư đoàn xã nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.