Người điều hành cuộc đấu giá thì có bắt buộc phải là đấu giá viên?

Ngày hỏi:30/03/2021

Xin hỏi trong mọi trường hợp người điều hành cuộc đấu giá thì bắt buộc phải là đấu giá viên phải không? Liên quan đến việc đấu giá tài sản.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 6 Lluật đấu giá tài sản 2016 quy định về nguyên tắc khi đấu giá như sau:

- ..........................................

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.

- Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.

Như vậy, không phải mọi trường hợp cuộc đấu giá do đấu giá viên điều hành mà sẽ có trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.