Chủ hộ kinh doanh có được làm thành viên hợp danh không?

Ngày hỏi:24/03/2021

Cho em hỏi trường hợp một người là chủ hộ kinh doanh nếu họ tham gia vào công ty hợp danh với tư cách là thành viên hợp danh thì có được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Như vậy, theo quy định này, về nguyên tắc, chủ hộ kinh doanh không được đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Tuy nhiên, trường hợp các thành viên hợp danh còn lại đồng ý thì chủ hộ kinh doanh vẫn có thể làm thành viên hợp danh.

Trân trọng!

 

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin