Chủ hộ kinh doanh có được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân không?

Ngày hỏi:24/03/2021

Chủ hộ kinh doanh có được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân hay không? Xin được tư vấn theo quy định mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Như vậy, theo quy định này thì chủ hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Trân trọng!

 

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin