Chủ hộ kinh doanh có được mua cổ phần trong công ty cổ phần không?

Ngày hỏi:24/03/2021

Trường hợp hộ kinh doanh không được mua cổ phần tại công ty cổ phần thì không rõ nếu chủ hộ kinh doanh mua dưới tư cách cá nhân có được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

Cá nhân, thành viên hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

Như vậy, theo quy định này, bản thân hộ kinh doanh không được quyền mua cổ phần với tư cách hộ kinh doanh nhưng chủ hộ kinh doanh được quyền thực hiện hoạt động này với tư cách cá nhân mình.

Trân trọng!

 

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin