Kiểm tra hàng ngày đối với trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động trong điện lực?

Ngày hỏi:22/03/2021

Kiểm tra hàng ngày đối với trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động trong điện lực ra sao? Cụ thể là trong quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Mục 68 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện (Ban hành kèm theo Thông tư 39/2020/TT-BCT năm 2020 có hiệu lực 01/06/2021) quy định như sau:

Kiểm tra hàng ngày

- Trước khi sử dụng trang thiết bị an toàn và bảo hộ lao động, người sử dụng phải kiểm tra và chỉ được sử dụng khi biết chắc chắn các trang thiết bị này đạt yêu cầu.

- Sau khi sử dụng, các trang thiết bị an toàn và bảo hộ lao động phải được vệ sinh sạch sẽ làm khô và bảo quản theo quy định. Nếu phát hiện trang thiết bị an toàn và bảo hộ lao động có dấu hiệu bất thường phải báo cáo với người quản lý.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.