Kiểm tra trang thiết bị và bảo hộ lao động về an toàn điện?

Ngày hỏi:22/03/2021

Xin hỏi theo quy định mới thì việc kiểm tra trang thiết bị và bảo hộ lao động về an toàn điện quy định ra sao?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Mục 67 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện (Ban hành kèm theo Thông tư 39/2020/TT-BCT năm 2020 có hiệu lực 01/06/2021) quy định như sau:

Kiểm tra trang thiết bị an toàn và bảo hộ lao động

- Các dụng cụ và trang thiết bị an toàn điện phải đạt được các tiêu chuẩn thử nghiệm và sử dụng.

- Các trang thiết bị an toàn và bảo hộ lao động phải được kiểm tra, thử nghiệm, bảo quản theo quy định của nhà sản xuất và quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.